24 март 2015 г.

Председателят на ВКС Лозан Панов и заместниците му се срещнаха с посланиците на страните-членки на ЕС             

На 20.03.2015 г. председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов проведе работна среща с участието на заместник-председателите на Върховния касационен съд и посланици и дипломати от посолствата у нас на Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Испания, Финландия, Франция, Хърватия, Ирландия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Обединеното кралство. На срещата присъстваха също съветникът по механизма за сътрудничество и проверка и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България.

В рамките на работната среща председателят на Върховния касационен съд запозна гостите с концепцията за осъществяването на мандата си и с начина на избиране на ръководния екип на съда. Заместник-председателите на Върховния касационен съд представиха предизвикателствата пред правораздаването в ръководените от тях колегии.

В качеството си на член по право на Висшия съдебен съвет Лозан Панов информира дипломатите за последните събития в съдебната система на Република България и в частност в Софийския градски съд. В хода на срещата бяха обсъдени въпроси свързани с командироването на съдии в Софийския градски съд, идеите за реформа във Висшия съдебен съвет и значението на съдебната реформа за подобряване бизнес средата и повишаване доверието в съдебната система в България.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.