23 март 2015 г.

Състав на ВКС ще разгледа на 25 март делото на Филип Златанов - бивш председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 25 март 2015 г. касационно наказателно дело № 196/2015 г. образувано срещу Филип Златанов - бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Касационното производство е инициирано от подсъдимия, който обжалва решение на Софийския апелативен съд от 19.12.2014 г. по в.н.о.х.д. № 513/2014 г., с което е потвърдена присъда на Софийския градски съд от 03.04.2014 г. по н.о.х.д. № 599/2014 г.

По силата на първоинстанционния съдебен акт Златанов е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 282, ал. 2 НК – неизпълнение на служебни задължения от длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, като са му наложени наказания „лишаване от свобода” за срок от 3 години и 6 месеца и „лишаване от право да заема ръководна и изборна длъжност в администрацията на Република България”.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.