23 март 2015 г.

Състав на ВКС ще разгледа на 25 март делото на Йордан Петров за тройния разстрел в с. Куманово, общ. Варна и убийството на полицай Филип Филипов

            

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 25 март 2015 г. касационно наказателно от общ характер дело № 314/2015г. образувано срещу Йордан Петров.

След постановяване на осъдително решение на ЕСПЧ по делото „Йордан Петров срещу България” по искане на Главния прокурор на Република България наказателното производство е било частично възобновено с решение постановено по н.д. № 1152/12 г. на ВКС и върнато на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане.

Производството пред ВКС е инициирано по протест на Апелативна прокуратура – Варна, жалба на подсъдимия Йордан Петров и по жалба на гражданските ищци и частни обвинители Силвия Стефанова Костадинова, Мария Урсула Музик, Марсел Музик, Рафаел Музик, Кристоф Музик срещу произнесената от Варненски апелативен съд на 02.12.2014 г. присъда, постановена по в.н.о.х.д. № 272/2013г., с която частично е отменена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Варна постановена по н.о.х.д. №1884/2001г. и подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК, като му е наложено наказание 10 години лишаване от свобода; за престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 и ал. 1, т. 2 от НК, за което му е наложено наказание 10 години лишаване от свобода и за престъпление по чл. 339, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание 4 години лишаване от свобода.

В останалата й част присъдата е потвърдена.

С протеста се иска увеличаване на наложените наказания, поради което делото да бъде върнато за ново разглеждане. С жалбата на частните обвинители и граждански ищци се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане по отношение на част от престъпленията, а с жалбата на подсъдимия се иска намаляване на наказанията или оправдаването му.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.