21 август 2005 год.     

Върховният касационен съд ще решава спора между община и държава

Върховният касационен съд ще решава спора между община и държава за над 140 дка земя в района на “Тузлата”, съобщи радио Добруджа. Добричките магистрати определиха, че имотът принадлежи на държавата и болницата за рехабилитация в региона. Община Балчик претендира за същия парцел с решение на поземлена комисия, която постановява връщане на собствеността. Фирми от Швейцария и Австрия вече заявиха интерес да използва природните дадености.

Чужденците приемат с учудване факта, че община и държава не могат да се разберат за мястото, което губи от прекратяването на балнеоложкия туризъм.