16 август 2005 год.  

Сметната палата не е констатирала нарушения за ремонта на Съдебната палата

Сметната палата не е констатирала нарушения за ремонта на Съдебната палата, от констатациите на проверката става видно, че разплатените от ВКС суми за ремонта са с около 8000 лева по-малко от действително извършените ремонтни работи. Около 1 710 073 лева са икономиите на ВКС, върнати в държавния бюджет за период 2002-2003-2004 г., отчете Иван Григоров.