12 юли 2005 год.

Върховният касационен съд е решил да отправи питане до Конституционния съд

Върховният касационен съд е решил да отправи питане до Конституционния съд, съобщи председателят на ВКС Иван Григоров. В питанията са изложени аргументите на ВКС какво според съдиите на ВКС е необходимо, за да се осъществи реформа в съдебната система.

Ще представлява ли промяна във формата на държавното управление приемането на конституционна разпоредба, с която да се прогласи, че съдилищата в България са основен носител на съдебната власт и единствени осъществяват държавно правосъдие, е първото питане на ВКС.

Второто е ще представлява ли промяна във формата на държавното управление приемането на конституционна разпоредба, с която се преструктурира прокуратурата и се определя, че правомощията й в рамките на съдебната власт са свързани само с поддържане на обвинението пред съда.

ВКС пита Конституционния съд дали ще представлява промяна във формата на държавното управление, ако се запише в конституцията, че следствието се преструктурира, като участва в разследването, изпълнявайки функциите на съдии по разследването.
Четвъртото питане на ВКС е дали ще представлява промяна във формата на държавното управление, ако в конституцията се предвиди, че прокуратурата, следствието и МВР осъществяват единна държавна политика за борба с престъпността и дейността им в тази посока се наблюдава от Народното събрание.

Петото питане е ще представлява ли промяна във формата на държавното управление, ако в конституцията се извърши промяна в структурата и начина на избиране на Висшия съдебен съвет, като се предвиди професионалната квота да включва като членове по право председателя на ВКС, на ВАС, ръководителя на прокуратурата, поддържащ обвинението пред съда, както и ръководителя на съдиите по разследването. Останалата част от професионалната квота да се избира с мнозинство две трети от всички съдии и парламентарната квота също с мнозинство от две трети, предлагат от ВКС.

Според ВКС без структурни промени не би могло да се променя каквото и да е, особено да се приемат процесуални закони. Ако НПК се приеме в този вид, той ще бъде при така съществуващата структура, която не се одобрява от никой, посочи Григоров.