17 март 2015 г.

На 19 март състав на ВКС ще разгледа на делото за грабежа на семейство Анчови в Чепинци             

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 19 март 2015 г. делото за грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци.

Касационното наказателно дело № 98/2015 г. е образувано по протест на прокуратурата и жалба на гражданските ищци и частни обвинители Веско Анчов, Марина Анчова, Роси Георгиева и Надя Георгиева срещу решение № 126 по в.н.о.х.д. № 2/2014 по описа на Военно-апелативния съд. С него е потвърдена присъда на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимите Димчо Димов, Борис Маринов, Димитър Николов, Божидар Методиев, Цветко Ненов и Петър Стоянов са признати за невиновни за извършен въоръжен грабеж в особено големи размери (престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК). С решението поради настъпила абсолютна давност първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която подсъдимият Борислав Маринов е признат за невиновен и оправдан по обвинението му за помагачество към изнасилване (престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 4 от НК), като производството е прекратено. Гражданските искове са отхвърлени изцяло.

С протеста и жалбата се иска отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена присъдата на Софийския военен съд за престъплението грабеж, и осъждане на подсъдимите.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.