13 март 2015 г.

ВКС ще разгледа на 16 март 2015 г. делото на Адил Решидов – бивш кмет на гр. Исперих

            

На 16 март 2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело № 161/2015 г. образувано по протест от прокурор при Апелативна прокуратура – гр. Варна срещу решение № 170 от 05.12.2014 г. по в.н.о.х.д. № 190/2014 г. на Апелативен съд – гр. Варна, с което е потвърдена оправдателна присъда № 28 от 13.05.2014 г. по н.о.х.д. № 270/2013 г. на Окръжен съд – гр. Разград. Подсъдими по делото са Адил Решидов и Данислав Дочев.

Подсъдимият Решидов е оправдан по обвинение по чл. 254а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК за нецелево разходване на бюджетни средства, а подсъдимият Дочев - по обвинение по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК за съставяне на официален документ с невярно съдържание.

С протеста на апелативната прокуратура се иска отмяна на въззивното решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.