19 февруари 2015 г.

Трите колегии на ВКС номинираха с тайно гласуване заместник-председатели на съда

 

В изпълнение на заявеното от председателя на ВКС Лозан Панов пред Пленума на ВКС намерение да се допита до съдиите от трите колегии при номиниране на неговите заместници днес се проведоха общите събрания. Гласуването беше проведено с бюлетини, а преброяването се извърши публично от комисия от трима съдии.

Наказателната колегия избра Павлина Панова, Гражданската колегия – Красимир Влахов, Търговската колегия – Таня Райковска.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.