10 февруари 2015 г.

Съдия Лозан Панов подписа Акт за встъпване в длъжност като председател на Върховния касационен съд

 

На 10 февруари 2015 г. съдия Лозан Панов подписа Акт за встъпване в длъжност като председател на Върховния касационен съд в изпълнение на Указ No 10 на Президента на Република България /обн. ДВ, бр. 10/6 февруари 2015 г./.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.