23 януари 2015 г.

На 22.01.2015 г. Върховният касационен съд – Общото събрание на Търговска колегия сезира Конституционния съд на Република България с искане за тълкуване на чл. 12, ал.2 от Конституцията, на основание чл. 150, ал. 1, във вр. с чл.149, ал.1, т.1 от конституцията

 

На 22.01.2015 г. Върховният касационен съд – Общото събрание на Търговска колегия сезира Конституционния съд на Република България с искане за тълкуване на чл. 12, ал.2 от Конституцията, на основание чл. 150, ал. 1, във вр. с чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.