11 юни 2014 г.

НА 12 ЮНИ ПЛЕНУМЪТ НА ВКС ЩЕ РАЗГЛЕДА ИСКАНЕТО НА КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” ЗА КАСИРАНЕ ИЗБОРА НА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

Утре от 14.30 ч. в зала 15 на Съдебната палата Пленумът на ВКС ще разгледа искането на коалиция от партии „Реформаторски блок".

На основание чл. 394 ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 150 от Конституцията на Република България и в законовия срок се обръщаме към вас с молба да упражните правото си на инициатива и да сезирате Конституционния съд с искане да се произнесе по законността на избора на член на Европейския парламент от Република България, а именно избора на член на Европейския парламент при разпределяне на последния 17-ти /седемнадесети/ мандат след проведените на 25 май 2014г. избори и срещу законността на Решение N2 562-ЕП от 28.05.2014г. на ЦИК за обявяване на окончателните резултати от проведените избори, е посочено в искането.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.