20 декември 2013 г.

Набирателната сметка на ВКС от 01.01.2014 г. е в БНБ

 

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 47/28.11.2013г., считано от 01.01.2014 година, набирателната сметка на Върховния касационен съд за чужди средства – обезпечения, вещи лица, гаранции и др., се обслужва от Българска народна банка. За целта набирателната сметка на Върховния касационен съд в СИБанк ЕАД се закрива, а в Българска народна банка е открита банкова сметка за чужди средства – набирателна на името на Върховния касационен съд със

 

IBAN BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

BIC BNBGBGSD
 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.