3 април 2013 г.

На 10 април Вкс ще гледа делото за избор на висши органи на адвокатурата

 

Състав на ВКС насрочи за 10 април от 10 ч делото за избор на висши органи на адвокатурата.

Делото е образувано по жалба на адвокат Мариела Стайкова и адвокат Таня Градинарова, към която са се присъединили още 16 адвокати. Те искат от съда да се прогласи за незаконосъобразен избора на висши органи на адвокатурата, проведен на 23.02.2013 г. и 24.02.2013 г., и да се предпише на Висшия адвокатски съвет провеждане на нов избор и свикване на извънредно общо събрание на адвокатите от страната в едномесечен срок от постановяване на решението. Извънредното общо събрание следва да проведе новия избор по правилата, предвидени за редовен избор, включително и като същия бъде насрочен така, че да бъде предоставена възможност на всички адвокати, отговарящи на особените изисквания на закона, да участват в новия избор и да правят предложения в срока по чл. 114, ал. 3 ЗА.

Втората жалба е от адвокат Марио Топчийски против решение от 25.02.2013 г. и решение № 04.03.2013 г. на Избирателната комисия при Висшия адвокатски съвет за избор на Висши органи на българската адвокатура на основание чл. 116 от ЗА. Жалбоподателят моли да се отмени избора на Висши органи на българската адвокатура като незаконосъобразен и да се предпише на Висшия адвокатски съвет  да проведе в законния срок нови избори за висши органи на Българската адвокатура като допусне наред с направените предложения през 2012 г. и отговарящите на законовите изисквания новопостъпили предложения в законовия срок през месец януари 2013 г. респ. към датата на провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната.
 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.