28 юни 2012 г.

ВКС ПРЕДОСТАВЯ НА САЙТА СИ МОДУЛ ЗА РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

ВКС предоставя на сайта модул за търсене на съдебната практика на съда.

Модулът позволява достъп на гражданите до постановените от ВКС съдебни актове по наказателни, граждански и търговски дела след 2008 г. до настоящия момент. Това е първият етап от собствена разработка на ВКС за търсене на съдебна практика, който предоставя възможност за търсене както в текстовете на съдебните актове (т.е. по зададени от потребителя ключови думи), така и в информационните бази (дата на постановяване, колегия, отделение, съдебен състав и др.).

През есента предстои въвеждането на втория етап на разработката. В него се предвижда да бъде предоставена информация на гражданите на базата на обобщена и структурирана практика, като се ползва изготвен речник от ключови думи и фрази. Това ще даде възможност на потребителите директно да избират интересуващата ги проблематика.

Разработката на ВКС е в помощ на потребителите при търсене на съдебната практика на съда. А намиране на информация, интересуваща страните по делата, препоръчваме използването на досегашната форма „Справки по дела”.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.