14 юни 2012 г.

на 10 юли вкс ще гледа делото за избор на висши органи на адвокатурата

 

Състав на ВКС отсрочи за 10 юли делото за избор на висши органи на адвокатурата, образувано по жалба на варненския адвокат Орлин Симеонов.

Съдът назначи тричленна експертиза, която да направи проверка на избирателните списъци за наличие на подписи на гласувалите лица, както и да бъде извършено преброяване на изборните бюлетини, с оглед проверка на съответствието между действително подадените гласове и тези, отбелязани в протоколите. Проверката е насрочена за 21 юни и на нея се дава възможност да присъстват страните по делото.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.