21 февруари 2012 г.

55 студенти се обучават за съдебни служители

 

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев получи благодарствено писмо* от ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. Стоян Денчев за инициативата на председателя в учебното заведение да започне обучение по специалността „Информационни технологии в съдебната администрация”.

От учебната 2011/2012 г. в университета се обучават в първи курс 25 студенти в редовна форма и 20 – в задочна форма. При завършване те ще получават квалификационна степен „бакалавър”. Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретическа и практическа насоченост в приложението на информационните технологии в съдебната администрация.

 

* пълен текст на писмото
 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.