20 февруари 2012 г.

Председателят на ВКС проф. Груев представи на конференция в Рим българския модел за популяризиране на медиацията – един от най-успешните в Европа

 

Основният въпрос на конференцията “Точният баланс между съдебното производство и медиацията: преди и след Европейската директива”, която се проведе на 3 февруари 2012г. в Рим, беше какви са моделите, които най-ефективно водят до увеличаване на броя на медиациите в Европа.

Конференцията се организира от ADR Center Рим в партньорство с Професионална асоциация на медиаторите в България като начало на проекта „Съдиите в алтернативното разрешаване на спорове”.

В конференцията участваха председатели и заместник-председатели на касационни съдилища от България, Словения, Полша, Белгия, представители на парламента на Холандия, председатели на редица големи съдилища, на Висшия съдебен съвет, на Министерство на правосъдието на Италия.
 

 

Проф. Лазар Груев, председател на Върховния Касационен съд на Република България, представи българската формула на успешна медиация, както и личната си мотивация да подкрепя медиацията.

Той акцентира върху главната предпоставка за успешно разпространение на медиацията – съвместните действия – на държавата чрез законите, на добре подготвените медиатори, на мотивираните съдии и председатели на съдилища, и на адвокатите, които подкрепят процеса на медиация.

Подчерта, че в България в основата на разпространението на медиацията е подходът на убеждението, съчетано със стимули. Този дебат в момента е ключов за Европа, тъй като вижданията варират от „революционния” подход на задължителната медиация – въведен в Италия през 2011г., до еволюционния подход на бавно, но стабилно увеличаване чрез образоването на съдиите, адвокатите и гражданите за предимствата й и чрез предвиждането на стимули.

В България практическото реализиране на метода на убеждението става чрез подходящата законодателна рамка и активността на съдиите.

Изричната уредба на препращането към медиация в Гражданския процесуален кодекс от 2008 г. и стимулите за страните – връщането на 50% държавна такса на ищеца при постигането на споразумение, и придаването на сила на съдебна спогодба на споразумението, постигнато в медиация (от 2011г. с измененията в Закона за медиацията), създава необходимата основа за увеличено използване на медиацията.

Проф. Груев наблегна на това колко е важно и самите съдии да познават медиацията и да са убедени в ползите й.

Той подчерта, че именно благодарение на активността на българските съдии беше създаден съдебният център за медиация в София, който работи успешно за разрешаването на случаи, висящи пред Софийски Районен съд и Софийски градски съд вече 2 години.

Към края на 2011 г. препращанията и броят на медиациите в него са нараснали с над 75% спрямо 2010 г. – темп, който е впечатляващ на фона на бавното увеличаване в Европа. Той е съизмерим с темпа на една от другите най-успешно развиващи се съдебни програми за медиация – в Словения, където за 10 години случаите на медиация са се увеличили 10 пъти.

В основата на тези добри резултати стои именно подкрепата на убедени в предимствата на медиацията съдии, които познават процедурата и аргументирано насочват към нея. В момента близо 1/4 от съдиите в Софийски районен съд и Софийски градски съд са обучени в медиация.

Проф. Груев посочи, че добрите резултати в София насърчават разширяването на успешния модел и скоро предстои създаване на нови съдебни центрове за медиация и в други градове в страната.

В заключение той обясни защо лично подкрепя медиацията. Според него бързината на производството и разтоварването на съдебната система са безспорни предимства. Но най-важна е възможността, която единствено медиацията създава за страните по спора – и двете страни да се чувстват доволни от резултата и да излязат от спора с усещането, че са победители.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.