9 февруари 2012 г.

ВКС РАЗПОРЕДИ: ВРЪЩА ДЕЛОТО НА МИРОСЛАВА ТОДОРОВА НА СРС

 

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 09.02.2012 година

Елияна Карагьозова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих изпратеното на основание чл. 43, т. 2 от НПК нчхд № 2293/2012 г. по описа на Софийския районен съд, НО, 100-ен с-в, постъпило във ВКС с вх. № 2035/09.02.2012 г.,

 

УСТАНОВИХ:

С разпореждане от 08.02.2012г. посоченото по-горе дело е изпратено на Върховния касационен съд за произнасяне по въпроса дали са налице предпоставките за промяна на подсъдността и разглеждането му от друг, еднакъв по степен съд, по реда на чл. 43, т. 2 от НПК.

Липсата на прекратителен диспозитив в съдебния акт по делото обуславя висящността на производството пред Софийския районен съд, поради което отказвам образуване на частно наказателно дело пред Върховния касационен съд с основание чл. 43, т. 2 НПК.

Делото да се върне на Софийския районен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

 

               [подпис]
 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.