8 февруари 2012 г.

Становище на председателя на ВКС във връзка с междинния доклад на ЕК

 

 


ИЗЯВЛЕНИЕ
на председателя на ВКС

 

Нека в деня на национален траур сведем глави пред паметта на загиналите от природните бедствия, да помълчим и ясно да си дадем сметка за необходимостта от ежедневна, тиха и професионална работа – всеки на мястото си и съобразно отговорностите си – за да не допускаме да страдат невинни хора. Нека повече да работим и по-малко да говорим. Поклон пред светлата памет на загиналите.

 

 

 

СТАНОВИЩЕ
на председателя на ВКС във връзка с междинния доклад на ЕК от февруари 2012 г.
относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

 

Настоящият междинен доклад е технически и актуализира „по-съществените промени, настъпили в България през последните шест месеца по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП)”. В резултат на значително подобрената координация между институциите на изпълнителната и съдебната власти през последните месеци докладът отразява в по-пълна степен осъществените мерки както и действията, които остава да бъдат предприети.

Отбелязвам по достойнство факта, че са отчетени огромните усилия на моите колеги съдии и участието им в програми за обучение, изготвянето на анализи и обзори на съществени въпроси на правоприлагането, както и работата по уеднаквяване на съдебната практика. Съзнавам, че тези инициативи трябва да се доразвият, включително и чрез участие на външни и независими експерти, което ще позволи мерките да се основават на най-добрите европейски практики. С една дума – до месец юли ни очаква още много интензивна и професионална работа.

Докладът съдържа категорично послание за необходимостта от подобряване сътрудничеството и диалога между властите при осъществяване на съдебната реформа. Длъжни сме да го постигнем заедно и съобразно конституционните правомощия на отделните власти да продължим усилията във вярната посока. Само така ще отговорим на очакванията на българските граждани и нашите европейски партньори за укрепване на държавността и утвърждаване върховенството на закона.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.