11 октомври 2011 г.

СЪДИЛИЩАТА ЩЕ УВЕДОМЯВАТ ВКС ЗА ПРОТИВОРЕЧИВА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев изпрати писмо до председателите на съдилищата, с което ги уведоми за решенията, взети от националното съвещание, проведено на 3 октомври т.г.

Националното съвещание беше свикано от проф. Груев за начертаване на мерки, свързани с препоръките на евродоклад 2011 г. Едно от основните решения е председателите на съдилищата регулярно да уведомяват ВКС при установяване случаи на противоречива съдебна практика както в дейността на съдилищата, така и в решенията на ВКС.

Втората основна мярка е по-интензивно и разнообразно обучение на съдиите и повишаване на тяхната квалификация.

 

   Писмо на Председателя на ВКС

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.