29 септември 2011 г.

На 3 октомври ще се проведе национално съвещание заради евродоклад 2011 г.

 

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев свика национално съвещание на 3 октомври от 14 ч в зала 15 „Тържествена” на Съдебната палата. Ще бъде направен отчет доколко набелязаните мерки, приети по препоръките на евродоклада през 2010 г., отнасящи се до съдебната система, са изпълнени, както и ще се начертаят нови, свързани с препоръките на евродоклад 2011 г. На съвещанието ще присъстват председателите на апелативните, окръжните, военните и районните съдилища в областните центрове.

 
   

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.