English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

25 юли 2011 г.

Председателят на Съда на Европейския съюз Василиос Скурис е на работно посещение във ВКС

Днес на неофициално работно посещение пристигна председателят на Съда на Европейския съюз в Люксембург г-н Василиос Скурис. Визитата е по покана на председателя на ВКС проф. Лазар Груев.

По време на работното посещение ще бъдат обсъдени контактите на ВКС със Съда на ЕС, усвояването на европейската практика в правораздаването. Тема на разговорите ще бъдат тълкуването и приложението на правото на Европейския съюз.

 

 

Предвижда се да бъдат обсъдени последващи посещения на български съдии в съда в Люксембург.

Това е втората визита на председателя на Съда на ЕС г-н Василиос Скурис. По време на първото посещение през октомври 2008 г. той изнесе лекция пред съдиите от ВКС и ВАС за решенията на Съда на ЕС и прилагането им в националните правни системи в Европа.

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.