English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

 

21 юли 2011 г.

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев свиква на 3 октомври национално съвещание заради евродоклада

 

Днес, 21 юли, председателят на ВКС проф. Лазар Груев изпрати писмо* до председателите на апелативните, окръжните, военните и районните съдилища в областните центрове, с което свиква национално съвещание на 3 октомври. В писмото се посочва, че дотогава съдилищата трябва да обсъдят препоръките в евродоклада, отнасящи се до съдебната система, и да се направят предложения за практическото им реализиране.

По същия начин след миналогодишния доклад на ЕК председателят на ВКС свика през есента национално съвещание. Тогава бяха набелязани конкретни мерки, съобразени с препоръките от евродоклада.

На 3 октомври националното съвещание ще направи отчет доколко набелязаните мерки през 2010 г. са изпълнени, както и ще се начертаят нови, свързани с препоръките на евродоклад 2011 г.

 

* текст на писмото от 2011 г.

   текст на писмото от 2010 г.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.