English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

 

20 юли 2011 г.

становище на председателя на ВКС във връзка с доклада на ЕК от юли 2011 г. по Механизма за сътрудничество и оценка за напредъка на България в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията

 

Докладът на ЕК и най-вече препоръките, които той съдържа, ще имат полезна допълваща роля към усилията на българските институции в борбата срещу престъпността и за установяване върховенството на закона. Следва да се разбере веднъж завинаги, че справянето с корупцията и организираната престъпност е отговорност и дълг преди всичко на българските правоохранителни органи, а задължението на съда е да осигури равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес и установяването на истината (чл. 121 от Конституцията на Република България), с което да гарантира върховенството на закона в нашата европейска, суверенна, демократична и правова държава.

Бележките и посочените слабости не трябва да стават повод за самоцелно обругаване на която и да е институция или за междуинституционални нападки, както и обратното - посочените положителни резултати не трябва да се използват за себеизтъкване, или да са повод за самоуспокоение.

Ще повторя казаното преди една година – всички институции, ангажирани с противодействието на организираната престъпност и корупцията, следва да мобилизират в максимална степен наличния ресурс и заедно, съобразно конституционните им правомощия, да продължат усилията във вярната посока. Длъжни сме да работим за укрепване на държавността, а не да използваме доклада на ЕК като повод за нейното рушене. Това изисква нашият дълг към България и българските граждани. Другото е пропаганда.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.