English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

4 юли 2011 г.

ВКС не избра делегати за общото делегатско събрание на съдиите за избор на нов член на ВСС

            Днес Върховният касационен съд проведе общо събрание на съдиите за избор на делегати за общото делегатско  събрание за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

          Бяха номинирани двама кандидати за делегати. След проведените едночасови обсъждания и гласуване не бяха избрани делегати, поради превишаване броя на недействителните бюлетини спрямо действителните.

                         

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.