English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

03 юни 2011 г.  

На 5 юни председателят на ВКС проф. Груев ще даде пресконференция

На 5 юни в 13 ч председателят на ВКС проф. Лазар Груев ще даде пресконференция, на която ще представи обобщени данни за дейността на съдилищата и анализ на дейността на върховния съд през 2009 г.

Председателят ще направи отчет за изпълнение на програмата си като председател на съда, която обяви при встъпването си в длъжност.                                 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.