English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

5 април 2011 г.  

Изявление на председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев
и главния прокурор Борис Велчев

С недоумение посрещаме позицията на Негово Превъзходителство Джеймс Уорлик, изразена на кръглата маса на тема: „Националната сигурност – стратегически обхват на престъпността”, за това че в страната има две съдебни системи – за бедните и за богатите.

Това е напълно неоснователна и неприемлива теза, която обижда магистратите в България.

Ползваме се от случая да заявим, че както и до сега съдиите и прокурорите ще продължат усилията си за утвърждаване върховенството на закона по отношение на всички български граждани.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.