English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

2 февруари 2011 г.  

На 6 и 7 февруари ще се проведе съвещание за използване на СРС

На 6 и 7 февруари ще се проведе съвместно национално съвещание на председателите на съдилищата, ръководството на ВКС и ВКП на тема: „Практически проблеми при прилагане и използване на резултатите от специални разузнавателни средства”. В него ще участват председателите на апелативните, окръжните, военните съдилища и ръководството на ВКП.

Националното съвещание ще бъде открито от председателя на ВКС проф. Лазар Груев и главния прокурор доц. Борис Велчев.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.