English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

28 октомври 2010 г.  

Поради въвеждане на нова деловодна система в официалния сайт на ВКС все още не могат да се правят справки по делата

Поради въвеждане в експлоатация на нова деловодна система във ВКС и затруднения от техническо естество се забавя въвеждането на данните по делата в раздел „Справки за дела”.

Справки може да се правят и по телефона в съдебна информация.

Ръководството на ВКС се извинява на гражданите за причинените неудобства и моли за разбиране и търпение. Прави се всичко необходимо, за да се въведе в експлоатация новата деловодна система на официалния сайт на ВКС.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.