English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

21 октомври 2010 г.  

ВКС ще публикува на сайта искането и  разпореждането за образуване на тълкувателни решения

Върховният касационен съд ще публикува на електронната си страница по-голяма информация за тълкувателните дела и тяхното движение.

С разпореждане на председателя на съда проф. Лазар Груев в секцията „Решения на ВКС” – тълкувателни решения, ще се публикуват исканията и определенията, както и разпореждането на председателя за образуването им. Накрая ще бъде публикуван и окончателният акт.      

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.