English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

28 септември 2010 г.  

На 1 октомври ще се проведе национално съвещание заради препоръките в евродоклада

На 1 октомври председателят на ВКС проф. Лазар Груев свиква национално съвещание в зала №15 „Тържествена” от 14 ч. В него ще участват председателите на апелативните, окръжните, военните и районните съдилища в областните центрове. Съвещанието на съдиите ще обсъди докладът на ЕК и най-вече препоръките в него, адресирани към съдебната система, за да се набележат конкретни мерки. Особено внимание ще се обърне на идеи, свързани с усъвършенстване квалификацията на съдиите, включително чрез интензифициране на партньорски връзки със съдилища от държавите-членки на ЕС.

След националното съвещание председателят на ВКС ще обсъди с европейските ни партньори в Брюксел и посланиците на държавите-членки на ЕС набелязаните мерки по критиките в евродоклада.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.