English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

30 август 2010 г.  

Поради въвеждане на нова деловодна система от 30.08.2010 г. до 07.09.2010 г. на официалния сайт на ВКС ще има затруднения при правенето на справки по делата.

Поради въвеждане в експлоатация на нова деловодна система във ВКС се спира въвеждането на данни за периода от 30.08.2010 г. до 07.09.2010 г.

Регистратурата и деловодните служби на ВКС ще предоставят ограничена информация при работа с граждани. При справки валидността на данните ще бъде до 30.08.2010 г.

За периода от 30.08.2010 г. до 30.09.2010 г. са възможни смущения и временни спирания на работата на официалния сайт на ВКС в т.ч. раздел Справки за дела.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.