English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

Становище

на председателя на Върховния касационен съд

проф. Лазар Груев във връзка
с решението на Софийския апелативен съд от 3 август 2010 г.

По повод решението на САС от 3 август във връзка с мерките за неотклонение по делата, добили медийна известност като „Килърите” и „Всичко коз”, заявявам, че мярката за неотклонение по своята същност е мярка за процесуална принуда, а не краен съдебен акт. Обществото трябва да бъде наясно, че нито освобождаването от ареста означава невинен, нито задържането – виновен. Въпросът за вината на подсъдимите се решава с влязла в сила присъда.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.