22 юли 2010 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев свиква национално съвещание заради препоръките в евродоклада

Днес 22 юли председателят на ВКС проф. Лазар Груев изпрати писмо* до председателите на апелативните, окръжните, военните и районните съдилища в областните центрове, с което подчертава необходимостта докладът на ЕК и най-вече препоръките в него, адресирани към съдебната система да бъдат обсъдени задълбочено в съдилищата, за да се формират предложения за практическото им реализиране. Особено внимание следва да се обърне на идеи, свързани с усъвършенстване квалификацията на съдиите, включително чрез интензифициране на партньорски връзки със съдилища от държавите-членки на ЕС.

Идеята е на националното съвещание през есента да се формулират конкретни мерки за изпълнение на препоръките от доклада, които председателят на ВКС ще обсъди с европейските ни партньори в Брюксел и посланиците на държавите-членки на ЕС.

* текст на писмото

 

Начало 2011-2012г