9 юни 2010 г.  

Председателят на ВКС проф. Груев свиква национално съвещание за обсъждане на стратегията за реформа на съдебната система и промените в ЗСВ

На 28 юни председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев свиква национално съвещание за представяне и обсъждане на становища относно Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС и предложените промени в Закона за съдебната власт, изготвени от Министерството на правосъдието.

Преди това стратегията и проектозаконът ще бъдат обсъдени в съдилищата в цялата страна. Обобщените становищата ще бъдат представени от председателите на апелативните съдилища на националното съвещание, което ще се проведе в зала 15 на Съдебната палата. В съвещанието ще вземат участие и председателите на окръжните съдилища и председателите на районните съдилища в областните центрове.

Предложенията и становищата, одобрени на съвещанието, ще бъдат предоставени на министъра на правосъдието г-жа Маргарита Попова, която е поканена за участие във форума.

 

Начало 2011-2012г