12 май 2010 г.  

Пресконференция на председателя на ВКС проф. Груев на 14 май

На 14 май от 10 ч в конферентната зала на Съдебната палата председателят на ВКС проф. Лазар Груев ще даде пресконференция, на която ще представи обобщени данни за дейността на съдилищата и ВКС през 2009 г.

Проф. Груев ще направи отчет за изпълнение на програмата си като председател на съда, която обяви при встъпването си в длъжност.

 

Начало 2011-2012г