27 април 2010 г.  

ВКС и ВАС отчитат туининг-проект на 29 и 30 април

Върховният касационен съд и Върховният административен съд изпълняват туининг-проекта по програма ФАР “Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България” с партньори Австрийското федерално министерство на правосъдието и Центъра за насърчаване на правната компетентност, Виена, Австрия.

На 29 и 30 април 2010 г. в „Гранд хотел София”, в рамките на проекта, ще се проведе международна конференция на тема „Влиянието на договора от Лисабон върху работата и практиката на европейските съдилища”. Форумът ще бъде открит в 9.00 ч. на 29 април 2010 г. от Н. Пр. Герхард Райвегер - посланик на Република Австрия в Република България, Маргарита Попова - министър на правосъдието, Лазар Груев - председател на Върховния касационен съд, Константин Пенчев - председател на Върховния административен съд, Ирмгард Грис -  председател на Върховния съд на Република Австрия и Волфганс Пьошл - заместник-председател на Апелативния съд на Виена и ръководител на проекта от австрийска страна.

Конференцията е посветена на бъдещото влияние на Лисабонския договор върху работата на съдилищата в страните членки, включително и върху Съда на Европейския съюз в Люксембург и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. За лектори на конференцията са поканени редица изтъкнати съдии и юристи от България, Австрия и Германия.   

 

Начало 2011-2012г