22 март 2010 г.  

Председателят на ВКС проф. Груев е избран за член на борда на Мрежата

Председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев беше избран за член на борда на Мрежата на председателите на върховните съдилища на страните-членки на Европейския съюз. Изборът стана на годишното събрание на председателите, което се проведе на 19 март в Дъблин, Ирландия. Висшите съдии от 27-те страни-членки на ЕС гласуваха единодушно кандидатурата на проф. Груев и с неговия избор за първи път България участва в ръководството на Мрежата.

По предложение на проф. Груев бордът реши следващата среща да се проведе в София през 2011 г.

Върховният касационен съд на Република България е приет за член на Мрежата на председателите на върховните съдилища на страните-членки на ЕС на 10 март 2004 г.

 

Начало 2011-2012г