17 март 2010 г.

Председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев заминава утре на годишната среща на Мрежа на председателите на върховните съдилища на държавите-членки на Европейския съюз, която ще се проведе в Дъблин, Ирландия. Темата на двудневната среща е „Практически аспекти на независимостта на правосъдието”.         

 

Начало 2011-2012г