18 януари 2010 г.  

6-ма нови съдии встъпиха в длъжност

          Днес 5-ма нови съдии встъпиха в длъжност в Гражданската колегия на Върховния касационен съд. Зоя Атанасова, Олга Керелска, Веселка Марева, Велислав Павков и Борис Илиев бяха назначени от Висшия съдебен съвет за върховни съдии след проведен конкурс чрез атестиране.
          През декември м.г. встъпи в длъжност в Наказателната колегия на ВКС съдия Теодора Стамболова.

Начало 2011-2012г