12 януари 2010 г.  

ВКС насрочи делото на Веска Меджидиева

Върховният касационен съд насрочи за 27 януари от 9 ч делото на Веска Меджидиева. На 15 юни 2009 г. ВКС го върна на Софийския апелативен съд за ново разглеждане в частта, в която подсъдимата е призната за невиновна и оправдана по обвинението в престъпление по чл.206, ал.4 НК, извършено при условията на продължавана престъпна дейност за времето от 25. Х.1994 год. до 15.V.1995 год., изразяващо се обсебването на 78 768 226 неден. лева от сметка на „Земеделска и промишлена банка”АД.

С решение от 30 октомври 2009 г. апелативният съд я осъди на 7 години лишаване от свобода, конфискация на ½ част от имуществото й и лишаване от право да заема длъжност в управлението на кредитните институции и да упражнява банкова дейност за срок от 7 години.

Делото е образувано по жалба на защитата на Меджидиева.

 

Начало 2011-2012г