12 ноември 2009 г.  

Насрочени са три дела за приемане на тълкувателни решения от ВКС 

Председателят на ВКС проф. Груев насрочи три дела за приемане на тълкувателни решения от колегиите на ВКС.

Първото е насрочено за 3 декември 2009 г. и е образувано по искане на председателя на ВКС. Общото събрание на Гражданската колегия трябва да приеме тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с наличие на нищожност на договора за замяна на недвижими имоти по чл. 222-223 от ЗЗД, сключен между община и физическо лице.

Второто дело е насрочено за 19 януари 2010 г. и отново е образувано по искане на председателя на ВКС. Общото събрание на Търговската колегия трябва да приеме тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с това дали приватизационният договор представлява търговска сделка и последиците, които следват.

Третото дело е насрочено за 22 януари 2010 г. Образувано е по искане на Висшия адвокатски съвет. Наказателната колегия на ВКС трябва да приеме тълкувателно решение по въпроси, свързани с присъждането на разноски в полза на Националното бюро за правна помощ.

 

Начало 2011-2012г