2 ноември 2009 г.

ВКС избра делегати за общото събрание на съдиите за избор на нов член на ВСС

Днес Върховният касационен съд избра 9 делегати за Общото делегатско събрание  на съдиите за избор на нов член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите на мястото на подалата оставка Сребрина Христова. На събранието присъстваха 82-ма върховни съдии от общо 93-ма.  За делегати с тайно гласуване бяха избрани: Елена Величкова, Елияна Карагьозова, Жанета Найденова, Златка Русева, Капка Костова, Красимир Харалампиев, Николай Дърмонски, Севдалин Мавров и Татяна Кънчева.


 

Начало 2011-2012г