15 юли 2009 г.  

Румен Ненков и Стефка Стоева бяха избрани за конституционни съдии

На 14 юли 2009 г. общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България избраха двама съдии в Конституционния съд от квотата на съдебната власт. Съдията от ВКС Румен Ненков спечели с 90 гласа, а зам.-председателят на ВАС Стефка Стоева с 94 гласа.

 

Начало 2011-2012г