English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

22 юни 2009 г.  

Пленумът на Върховния касационен съд на Република България на 22.06.2009 г.

 

реши:

                Отклонява искането  на Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за член на Европейския парламент за иницииране на производство пред Конституционния съд на Република България за оспорване законността  на проведените на 07.06.2009 г. избори за членове на Европейски парламент от Република България.

                                                                                                          

  За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.