17 юни 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев ще представи доклада за дейността на съда през 2008 г.

На 20 юни от 11 ч председателят на ВКС проф. Лазар Груев ще даде пресконференция, на която ще представи доклада за дейността на съда през 2008 г. На пресконференцията ще бъдат представени новите зам.-председатели на съда Гроздан Илиев, председател на наказателната колегия, и Марио Бобатинов, председател на търговската колегия.

 

Начало 2011-2012г