Състав и структура | Председатели | Нормативна уредба | История на ВКС | Съдебна палата | Анализи и доклади | УПБ

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Анализи, доклади и статистически данни

В тази секция са публикувани анализи, отчети, годишни доклади и статистически данни за дейността на Върховният касационен съд и съдилищата в страната

bullet

Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г.

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2015 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2014 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2013 година

bullet

Становище на съдиите в Наказателната колегия на ВКС за проекта за Наказателен кодекс

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2012 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2011 година

bullet

Анализ на практиката на съдилищата по дела за престъпления, свързани с организираната престъпност по чл.321 НК чл.321А НК

bullet

Национална среща на съдиите за уеднаквяване практиката на съдилищата във връзка с трансграничната престъпност

bullet

Доклад за състоянието на съдебната дейност по изпълнение препоръките на ЕК, изнесен на националното съвещание на 3 октомври 2011 г.

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2010 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2009 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2008 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2007 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2006 година

bullet

Обобщен годишен доклад за дейността на съдилищата в страната през 2006 г.