Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Конкурси

25.04.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Заповед

Обява

15.04.2016 г.
ВКС
обявява свободно работно място за длъжността „Работник поддръжка – ел. монтьор” в сектор „Експлоатация” към дирекция „Управление и стопанисване на съдебно имущество”

Заповед

Обява

14.04.2016 г.
ВКС
обявява свободни работни места за длъжността „Куриер” в Специализираната администрация на Върховния касационен съд

Заповед

Обява

14.04.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността
„Съдебен секретар” в Специализираната администрация на Върховния касационен съд

Заповед

Обява

14.04.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността
„Съдебен деловодител” в Специализираната администрация на Върховния касационен съд

Заповед

Обява

21.03.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността Главен експерт – човешки ресурси в отдел „Човешки ресурси”

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

25.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността
Главен експерт – енергетик към отдел „Експлоатация” във Върховния касационен съд 

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за промяна на залата за събеседване

Съобщение за класираните кандидати

25.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността
Главен експерт – обществени поръчки към отдел „Правен” във Върховния касационен съд

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за промяна на залата за събеседване

Съобщение за резултатите от събеседването

Заповед за удължаване на срока за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

19.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността началник на кабинета на председателя на ВКС

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за промяна на залата за събеседване

Съобщение за класираните кандидати

18.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността главен секретар

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

24.09.2015 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява

Документи за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Дати за провеждане на събеседването с допуснатите до участие кандидати

01.12.2015 г. Съобщение за класираните кандидати от конкурса за заемане на длъжността съдебен помощник