ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Предварителни обявления | Процедури | Процедури след 15.04.2016 | Събиране на оферти | Пазарни консултации | Публични покани | Становища на АОП | Друга информация

 

 

Профил на купувача -
АРХИВ

19.01.2012 г.
ВКС обявява малка обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет :
"Извозване и депониране на битови отпадъци"

   Документация:
   Покана за представяне на оферта

14.12.2011 г.
ВКС открива процедура по събиране на оферти с предмет: "Техническа поддръжка на системни и приложни програмни продукти, компютърна и офис техника и комуникационна система"

   Документация:
   Покана за
представяне на оферта

02.12.2011 г.
ВКС обявява малка обществена с предмет: "Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на ВКС"

   Документация:
  
Покана за участие за малка обществена поръчка

12.10.2011 г.
ВКС обявява малка обществена поръчка за ежедневно почистване на Съдебната палата

   Документация:
   Решение No 1416 от 10.10.2011 г.
  
Обявление за малка обществена поръчка

07.07.2011 г.
ВКС обявява обществена поръчка за доставка на печатни материали, изработени по поръчка на нуждите на съда.

   Документация:
   Решение No 869 от 04.07.20.11 г.
  
Обявление за малка обществена поръчка

22.06.2011 г.
ВКС открива процедура за възлагане на обществена поръчка - доставка на канцеларски материали и офис принадлежности  на ВКС.

   Документация:
   Решение No 779 от 20.06.2011 г.
  
Обявление за малка обществена поръчка

07.06.2011 г.
ВКС открива процедура за възлагане на поръчка-ремонт на фасади и ремонт база "Паничище"

   Решение No 698 от 07.06.2011 г.
   Обявление за малка обществена поръчка

   Открито заседание на комисията

   Отваряне на ценови оферти

07.06.2011 г. ►
ВКС удължава срока за събиране на оферти за възлагане на малка обществена поръчка  „Застраховане на дълготрайни материални активи на ВКС

16.05.2011 г.
ВКС възлага малка обществена поръчка с предмет: „Застраховане на дълготрайни материални активи на ВКС” 

   Документация:
   Покана за представяне на оферта
   Отговори на допълнителни въпроси

04.04.2011 г.
ВКС открива малка обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания

   Документация:
   Решение No 393 от 31.03.2011 г.
  
Обявление за малка обществена поръчка

26.01.2011 г. ►
ВКС обявява малка обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВКС”

   Документация:
   Образец на ценово предложение

  
Проект на договор

26.01.2011 г. ►
ВКС обявява малка обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на хигиенни материали за ръчно почистване на Съдебната палата в гр. София”

20.01.2011 г.►
Министерството на правосъдието открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кафене в сградата на Съдебната палата в гр.София

16.12.2010 г.
ВКС обявява малка обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет „Техническа поддръжка на системни и приложни програмни продукти, компютърна и офис техника и комуникационна система”

09.12.2010 г. ►
ВКС открива малка обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет "Извозване и депониране на битови отпадъци"

06.12.2010 г. ►
Министерството на правосъдието открива процедура за отдаване под наем на кафене в сградата на Съдебната палата в гр.София

06.12.2010 г. ►
Министерството на правосъдието открива процедура за отдаване под наем на площи за 12 броя кафе - автомати в сградата на Съдебната палата  в гр.София

25.11.2010 г. ►
На 29 ноември 2010 г. от 10 часа се отварят ценовите оферти
по обществена поръчка с предмет „Подмяна на износени компоненти и надстройка на локална мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София”

23.11.2010 г.
ВКС обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка за
„Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на ВКС”

11.11.2010 г. ►
ВКС удължава срока за събиране на оферти за възлагане на малка обществена поръчка за ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата, София

03.11.2010 г.
ВКС открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка за ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата, София

30.09.2010 г.
ВКС обявява обществена поръчка за подмяна на износени компоненти и надстройка на ядрото и преносната среда на локална мрежа.

   Документация:
   Решение No 1429 от 21.09.2010 г.
  
Обявление за обществена поръчка

08.09.2010 г.
ВКС обявява малка обществена поръчка чрез събиране на оферти за подобряване на експлоатационната годност на почивната база на ВКС в м. Паничище, Национален парк „Рила”, община Сапарева Баня.

08.09.2010 г.
ВКС обявява малка обществена поръчка чрез събиране на оферти за поправка на външната мазилка по фасадата във вътрешен двор №5 на Съдебната палата в гр. София.

02.09.2010 г.
ВКС обявява възлагане на малка обществена поръчка за предпечатна подготовка и печат на юбилейната книга на Върховния касационен съд.

21.07.2010 г.
На 27 юли се отварят ценовите оферти за почистване на Съдебната палата

14.06.2010 г.
ВКС открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата
.

17.05.2010 г.
ВКС откри процедура за възлагане на обществена поръчка - доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на съда.

   Документация:
   Решение No 814 от 14.05.2010 г.
  
Обявление за малка обществена поръчка

03.05.2010 г. ►
ВКС прекратява процедурата за отдаване под наем на кафене в Съдебната палата.

03.05.2010 г.
ВКС обявява процедура за възлагане на обществена поръчка - доставка на печатни материали, изработени по поръчка за нуждите на съда, подвързване на печатни издания и съдебни актове.

   Документация:
   Решение No 725 от 27.04.2010 г.
  
Обявление за малка обществена поръчка

01.04.2010 г. ►
Обявяване на пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение- кафене в Съдебната палата

22.03.2010 г.
Покана за представяне на оферта за осигуряване на самолетни билети

26.02.2010 г.
Oткриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховния касационен съд”

   Документация:
   Решение No 173 от 23.02.2010 г.
   Обявление за малка обществена поръчка

16.02.2010 г. ►
Прекратяване на процедура по провеждане на търг

12.02.2010 г. ►
Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ за инсталиране на далекосъобщителни съоръжения

04.12.2009 г. ►
Откриване на процедура по провеждане  на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение- кафене

23.11.2009 г. ►
Покана за представяне на оферта за изграждане на помещения, предназначени за регистратури за класифицирана информация

16.11.2009 г.
ВКС обявява възлагане на малка обществена поръчка без провеждане на процедура за закупуване на компютърна техника

24.08.2009 г. ►
Конкурсът за възлагане на малка обществена поръчка с предмет ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата беше спечелен от...

07.08.2009 г. ►
Обявяване на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение- кафене в Съдебната палата

05.08.2009 г. ►
Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за кафе автомати в Съдебната палата

16.06.2009 г.
Oткриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София”

Документация:

Решение No 1094 от 09.06.2009 г.

Обявление за малка обществена поръчка

Платими документи

 

22.05.2009 г.
Oткриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост